Antifungal drug Summaries of Product Characteristics (SPC)

Antifungal drug Summaries of Product Characteristics (SPC)

UK

USA

Amphotericin B

Flucytosine

Azole drugs

Itraconazole (Sporanox)

Voriconazole

Posaconazole

Isavuconazole

Echinocandin drugs

Approvals for use outside of EU & USA

Itraconazole - Hard capsules (Lozanoc; Mayne Pharma)

Amphotericin B

Flucytosine

Azole drugs

Itraconazole (Sporanox)

Voriconazole

Posaconazole

Isavuconazole

Echinocandin drugs